Audity

Realizuję następujące rodzaje auditów:

  • Wewnętrzne audity Systemu Zarządzania wg IATF 16949 na zlecenie Klienta.
    Certyfikowany System Zarządzania Jakością wymaga realizacji Wewnętrznych Auditów Systemu Zarządzania. Dla małych i średnich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego typu auditów firmie zewnętrznej. Zapewnia to niezależność wyniku auditu i jest także rozwiązaniem znacznie efektywniejszym i skuteczniejszym niż wykorzystanie do tego celu własnego personelu.
  • Audity istniejącego Systemu Zarządzania w firmie jako pierwszy krok przed wdrożeniem / doskonaleniem jej działalności.
    Audit taki jest zawsze realizowany przed podpisaniem umowy na wdrożenie lub doskonalenie Systemu Zarządzania i stanowi bazę do opracowania HARMONOGRAMU i wyceny kosztów wdrożenia czy doskonalenia.
  • Audity Systemu lub Procesu u dostawców klienta.
    Realizujemy także Audity Systemu lub Procesu na zlecenie Klienta u jego dostawców.

Jako kwalifikowany i doświadczony Auditor gwarantuję sprawne i rzetelne przeprowadzenie tego rodzaju auditów.